Společnost Kubíček Factory s.r.o. se sídlem v Brně, Jarní 1003/2a, PSČ 614 00, IČO: 41603869, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 2422 (dále jen „Kubíček Factory“ nebo „my“), provozovatel internetového obchodu www.shop.kubicekballoons.eu prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, z jakého právního titulu je zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, komu je můžeme předávat. V Zásadách vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Využíváte-li služeb našeho e-shopu nebo provozoven (tj. výdejních míst), zpracováváme o vás různé druhy údajů.

1.1. Pokud nakoupíte

Nejčastější údaje, které nám poskytujete, jsou údaje získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží či jiných služeb na našich webových stránkách. Jedná se převážně o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Tyto údaje jsou potřebné pro vyřízení vaší objednávky a lze je rozdělit na:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu na firmu IČO a DIČ;
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje.
 3. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty, objem poskytnutých služeb a zákaznický segment.

 

1.2. Pokud se registrujete

Přejete-li si využívat výhod zákaznického konta, je nutno se nejprve registrovat na naší webové stránce. Zákaznické konto je zabezpečeno vámi zvoleným heslem, k němuž nemáme přístup a v případě jeho ztráty vám jej nedokážeme na vyžádání zaslat či vygenerovat heslo nové.

V rámci konta máte neomezený přístup k vašim osobním údajům, jakožto i k jejich případné úpravě. V kontu můžete nahlížet do historie vašich zrealizovaných objednávek, zakoupených produktů.

Pokud máte zákaznické konto, zpracováváme následující údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu na firmu IČO a DIČ;
 2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje;
 3. Demografické údajeodvozené z vašeho nastavení a chování na webu, kterými se rozumí údaj o pohlaví, datum narození, preferovaný jazyk
 4. Přihlašovací údaje, kterými jsou vaše přihlašovací jméno a heslo. Ke skutečnému heslu nemáme přístup.
 5. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty, objem poskytnutých služeb a zákaznický segment.

 

1.3. Pokud jste odběratelem obchodních sdělení

Můžete od nás odebírat obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení. Máte-li zákaznické konto, je odhlášení z odběru možné taktéž prostřednictvím vašeho účtu. Odhlášení z odběru obchodních sdělení je zdarma. 

Jste-li odběratelem těchto sdělení, zpracováváme následující údaje:

 1. Identifikační údaje, konkrétně křestní jméno;
 2. Kontaktní údaje, díky nimž s vámi můžeme komunikovat, konkrétně e-mailová adresa a také telefonní číslo;
 3. Demografické údaje odvozené z vašeho nastavení a chování na webu, kterými se rozumí údaj o pohlaví a preferovaný jazyk.

 

1.4. Pokud navštívíte naše webové stránky či na nich vytváříte obsah

Navštívíte-li naše webové stránky, tak o vás v průběhu vaší návštěvy shromažďujeme různé informace, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky včetně času návštěvy. Dále také monitorujeme váš pohyb na webových stránkách, respektive na jaké odkazy klikáte, abychom vám mohli co nejvíce upravit zobrazovaný obsah a nabízeli vám takové produkty i obsah, který oceníte.

Při návštěvě našich webových stránek do vámi používaného internetového prohlížeče a zařízení ukládáme a následně i čteme soubory cookies, jimž se věnujeme v samostatné kapitole těchto Zásad.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že jsou praktické a mohly by obsahovat užitečné informace. Rádi bychom vás proto upozornili, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi, které údaje zpracovávají dle svých Zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá nad tímto zpracováním žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty či služby obsažené nebo přístupné prostřednictvích těchto webových stránek.

 

1.5. Pokud nás kontaktujete na sociálních sítích

Kontaktujete-li nás ohledně vašeho požadavku prostřednictvím naší stránky či profilu na vybraných sociálních sítí, řídí se zpracování vašich osobních údajů výhradně Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

 

1.6. Pokud se zúčastníte spotřebitelské soutěže

Prostřednictvím našich stránek či profilů na vybraných sociálních sítích pro vás pořádáme atraktivní soutěže, do kterých se můžete zapojit. Vyhlášení může být veřejné, což znamená, že na naší stránce či profilu na dané sociální sítě můžeme uveřejnit vybrané údaje výherce. Jakákoliv aktivita či komunikace s námi prostřednictvím sociálních sítí a zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

Pakliže se do soutěže zapojíte, zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení;
 2. Kontaktní údaje, konkrétně váš profil na sociální síti či e-mailová adresa, v případě výhry za účelem jejího zaslání taktéž adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo.

 

2. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

 

2.1. Nákup zboží a služeb

Vaše osobní údaje nejčastěji zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy, abychom vaši objednávku odeslanou prostřednictvím našich webových stránek, mobilní aplikace či zákaznické linky, úspěšně zpracovali a zboží vám doručili. E-mailová adresa a telefonní číslo slouží pro zaslání potvrzení objednávky, doručení potvrzení o přijetí platby, zaslání elektronické faktury, dále také k průběžnému informování o stavu vaší objednávky a případné další individuální komunikaci týkající se dané objednávky.

 

2.2. Zákaznické konto

Jste-li registrovaným zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje za vedení vašeho zákaznického konta, v rámci kterého vám nabízíme řadu výhod.

 

2.3. Marketingové nabídky

Zasíláme vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého
e-mailu obsahující tato sdělení. V případě, že odběr obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Odhlášení z odběru obchodních sdělení je zdarma. 

 

2.4. Zákaznická podpora a komunikace

Neustále se snažíme vylepšovat služby, které náš zákaznický servis poskytuje, a abychom mohli co nejrychleji reagovat na vaše požadavky, a tento servis zajistit, potřebujeme vaše osobní údaje ke zdárnému zpracování vašich žádostí či odstranění potenciálních problémů při plnění kupní smlouvy.

Shromážděné osobní údaje využíváme taktéž za účelem komunikace s vámi a jejímu individuálnímu přizpůsobování. A abychom vám sdělili aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace, případně k ní od vás získali doplňující informace.

 

2.5. Spotřebitelské soutěže

Rozhodnete-li se zúčastnit se námi pořádané soutěže, zpracujeme vaše osobní údaje za účelem realizace soutěže, v případě výhry veřejnému vyhlášení, jakožto i kontaktování.

 

2.6. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat taktéž z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k uplatnění našich práv a právních nároků, zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů či prosazování našich dohod. Dále můžeme osobní údaje zpracovávat i pro účely případných kontrol prováděných veřejnými orgány.

 

3. Na jakých právních základech osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely, jak detailně uvádíme v čl. 1 a 2 výše, a to buď:

 1. a) Bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti či našich oprávněných zájmů;
  b) Na základě vašeho souhlasu

Druhy zpracování, které můžeme provádět bez vašeho souhlasu, se odvíjejí od stanového účelu daného zpracování a také pozice, v níž vůči nám vystupujete – zda jste pouhým návštěvníkem našich webových stránek, zda u nás nakoupíte či se registrujete. K zpracování vašich osobních údajů však může taktéž dojít, jste-li adresátem objednaného zboží či služby, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

 

3.1. Plnění kupní smlouvy

Pokud u nás nakoupíte, respektive odešlete objednávku, vzniká návrh na kupní smlouvu, jež je uzavřena přijetím návrhu z naší strany ve formě odeslání objednaného zboží. Abychom však byli tuto kupní smlouvu, případně jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, schopni úspěšně plnit, potřebujeme k tomu velkou část vašich osobních údajů zadaných prostřednictvím objednávkového formuláře. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1 a 5.

Pokud se u nás registrujete, zpracováváme vaše údaje, abychom mohli vést vaše zákaznické konto. V případě zrušení konta, pro tento účel osobní údaje přestáváme zpracovávat. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 2.

 

3.2. Plnění právních povinností

Taktéž my musíme plnit určité povinnosti, které nám stanovují platné právní předpisy. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění těchto povinností, nemusíme pro takové zpracování získat váš souhlas. Na tomto právním základě konkrétně zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, toliko i údaje o vašich objednávkách. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1.

 

3.3. Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. Na základě vámi uděleného souhlasu je zpracováváme. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a z odběru obchodních sdělení se odhlásit. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 3.

 

3.4. Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž na základě oprávněného zájmu, abychom mohli zlepšovat a přizpůsobovat poskytované služby, zjistit, zda vyřízení objednávky proběhlo k vaší spokojenosti, a efektivněji propagovat nabízené produkty i služby. Jedná se zejména o ty údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 4 a 5.

Na základě oprávněného zájmu, který spočívá v přímém marketingu, vám také můžeme zasílat obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. To však pouze za podmínky, pokud proti takovému zpracování nevznesete námitku. Pokud jste však registrovaný zákazník, zasíláme vám obchodní sdělení k odběru na základě zákaznického konta. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 3.

Naším oprávněným zájmem je taktéž ochrana právních nároků, interní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb. V tomto případě zpracováváme všechny kategorie osobních údajů uvedených v čl. 1. 

 

4. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme ve většině případů pro vlastní účely jakožto jejich správce, což znamená, že my stanovujeme výše uvedené účely pro shromáždění vašich osobních údajů, určení prostředků pro zpracování a jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje zprostředkováváme našim partnerům pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, např. pro zajištění platby či přepravy, na základě oprávněného zájmu či pokud jste s předáním předem vyslovili souhlas.

Vaše osobní údaje taktéž předáváme našim zpracovatelům, kteří samozřejmě dodržují zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé osobní údaje zpracovávají dle našich pokynů a vaše práva tímto zpracováním nejsou nijak dotčena.

 

4.1. Kategorie příjemců

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subjektům:

 • Společnostem a zpracovatelům skupiny Kubíček Factory na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů;
 • Společnostem provozujícím platební služby zaúčelem zpracování plateb na základě vaší objednávky, tedy plnění kupní smlouvy;
 • Přepravním společnostemza účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od kupní smlouvy;
 • Dodavatelům zboží nebo servisním centrůmv souvislosti s reklamací vámi objednaného zboží či služby;
 • Partnerům zajišťujícím rozesílky obchodních sdělení, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu;
 • Provozovatelům marketingových nástrojů; kteří nám pomáhají s personalizací nabídek i obsahu;
 • Sociálním sítím, pokud s námi prostřednictvím nich komunikujete či sdílíte obsah pomocí sociálních pluginů;
 • Dodavatelům technologií a poskytovatelům cloudových služeb;
 • Právním nebo finančním zástupcům, soudůmza účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;
 • Veřejným orgánům v případě vymáhání našich práv (např. policie).

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně Zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

4.2. Předání údajů mimo EU

Při předání vašich osobních údajů našim zpracovatelům můžeme v některých případech osobní údaje předat také do třetích zemí, které nejsou součástí Evropské unie a které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Avšak takové předání bude z naší strany realizováno pouze tehdy, že se náš zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

 

5. Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

 

5.1. Doba zpracování

Vaše osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, tedy kupní smlouvy. Ty osobní údaje, jež jsou nezbytné pro plnění všech našich povinností, ať už se jedná o povinnosti toliko vyplývající z uzavřené smlouvy mezi námi, či z obecně závazných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou danými právními předpisy či v souladu s nimi. Např. u námi vydaných účetních dokladů jsme jakožto správce povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let od jejich vystavení.

Osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tj. kupní smlouvy. Vedle toho zpracováváme i osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, abychom byli schopni řádně plnit veškeré naše povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy i obecně závazných právních předpisů. Např. u námi vystavených účetních dokladů jsme povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let.

V rámci plnění vašich žádostí a poskytování kvalitního zákaznického servisu zpracováváme vaše osobní údaje do uzavření našeho smluvního vztahu, a to včetně 1 roku od skončení záruční doby zakoupeného zboží z důvodu řešení potencionálních sporů.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našeho zákaznického servisu, uchováváme osobní údaje z komunikace po dobu 2 let, a to včetně nahrávek hovorů, které jsou monitorované.

Udělíte-li nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je tento souhlas platný po dobu 4 let či do jeho odvolání.

V případě, že se zúčastníte námi organizované soutěže, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 1 roku.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování vašich osobních údajů z účelu zpracování, či je dána závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Po uplynutí stanovených lhůt pro zpracování jsou vaše osobní údaje automaticky smazány.

 

5.2. Zabezpečení

Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili a které zpracováváme, se k nám přenášejí v již zakódované podobě, přičemž pro tento přenos používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Právě tento systém zajišťuje, že při komunikaci vašeho prohlížeče s naším serverem jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Naše webové stránky i ostatní systémy, se kterými pracujeme, zabezpečujeme pomocí přiměřených technických i organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich osobních údajů, dále proti přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Toto zabezpečení průběžně vylepšujeme, přičemž taktéž u našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jimi využívaných systémů s GDPR.

Pokud se registrujete, je přístup do vašeho zákaznického konta možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. Přístup k vašemu heslu nemáme, neboť jej ukládáme v šifrované podobě, která není zpětně rozklíčovatelná, a to ani pro nás.

Rádi bychom na vás mimo jiné apelovali, že je nezbytné, abyste vaše přihlašovací údaje nesdělovali třetím osobám. Po ukončení činnosti ve vašem zákaznickém kontu doporučujeme se odhlásit, obzvláště pokud dané zařízení sdílíte společně s jinými uživateli. Za případné zneužití vašeho hesla nepřebíráme odpovědnost, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili.

 

6. Jak využíváme soubory cookies?

Využíváme taktéž soubory cookies, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, aby naše nabídka pro vás byla relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Abychom mohli cookies využívat, je potřeba jejich podpora ze strany vámi využívaného internetového prohlížeče. Naše webové stránky fungují i bez cookies, avšak ve velmi omezené míře s nemožností využívat některé základní funkce.

Cookies jsou standardním nástrojem pro ukládání informací týkajících se používání webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají automaticky při návštěvě každé webové stránky a které jsou uloženy v rámci vámi využívaného prohlížeče ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení. Díky některým cookies dokážeme propojit vaše aktivity na našich webových stránkách až do okamžiku, kdy prohlížeč uzavřete. Se zavřením okna prohlížeče se tyto cookies automaticky vymažou.

Jiné cookies však ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po nastavenou dobu a při každé návštěvě našich webových stránek se reaktivují. Kromě cookies využíváme taktéž tzv. trackovací pixely, což jsou malé, pro běžného uživatele neviditelné obrázky, jež fungují na podobném principu jako cookies. Doba ponechání cookies ve vašem prohlížeči či zařízení závisí na nastavení samotné cookies a taktéž vašeho prohlížeče. Data získané ze souborů cookies uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

 

6.1. Jaké soubory cookies používáme?

Soubory cookies, které na našich webových stránkách používáme, lze rozdělit na 2 základní typy:

 • Krátkodobé, tzv. „session cookies“, které jsou smazány ihned po ukončení návštěvy našich webových stránek;
 • Dlouhodobé, tzv. „persistent cookies“, které ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po určitou dobu či dokud je ručně neodstraníte.

 

Soubory cookies je taktéž možno rozdělit dle jejich funkčnosti na:

 • Esenciální, což jsou technická a funkční cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webových stránek. Bez těchto cookies byste si nemohli vložit zboží do košíku, odeslat objednávku, či se přihlásit do vašeho zákaznického konta.
 • Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našich webových stránek tím, že pochopíme, jak je uživatelé používají. Taktéž nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
 • Remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.

 

V praxi výše uvedené soubory cookies využíváme např. pro:

 • Správnou funkčnost nákupního košíku tak, abyste co nejjednodušeji a nejrychleji mohli dokončit svoji objednávku.
 • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli opakovaně zadávat.
 • Co nejlepší přizpůsobení našich webových stránek vašim požadavkům, a to díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po webových stránkách i funkcí, které využíváte.
 • Zjištění informace o tom, jaké reklamy si prohlížíte, abychom vám v budoucnu nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Některé soubory cookies včetně jejich obsahu mohou shromažďovat informace, které mohou následně být využívány třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Např. informace o zakoupených produktech na našich webových stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Tyto cookies jsou však pro třetí strany v anonymizované podobě a dle těchto dat vás nelze identifikovat.

 

6.2. Jak můžete soubory cookies omezit?

Nastavení použití souborů cookies je součástí vámi využívaného internetového prohlížeče, přičemž většina prohlížečů cookies ve svém výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze prostřednictvím vašeho prohlížeče zcela odmítnout nebo pouze omezit na vámi vybrané typy. Tímto však omezíte také fungování našich webových stránek a nebudete mít možnost využívat námi nabízené funkce v plném rozsahu, a to včetně přihlášení se do vašeho zákaznického konta.

Případně můžete taktéž používat anonymní režim prohlížeče, který sice zcela nezabrání použití cookies, avšak lépe je anonymizuje a neukládá historii navštívených webových stránek.

Informace o možnostech nastavení předvoleb pro soubory cookies naleznete na níže uvedených odkazech či v další dokumentaci internetových prohlížečů:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies naleznete taktéž na stránkách https://www.youronlinechoices.com/cz/.

 

7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte taktéž vy svá určitá práva, které můžete uplatnit. Mezi tato práva patří:

 

7.1. Právo na přístup

Máte právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů – jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme a komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat o zaslání strukturovaného strojově čitelného formátu zpracovávaných údajů. Kopii vám rádi po řádném ověření identity vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) shop@kubicekballoons.eu.

 

7.2. Právo na opravu

Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo zažádat o jejich opravu. Vaše údaje rádi bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslat vaši žádost na  

e-mailovou adresu Pověřence shop@kubicekballoons.eu.

 

7.3. Právo na výmaz

V některých případech můžete uplatnit právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy (např. vyřízení již podané objednávky), či k ochraně našich oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že tyto údaje již nebudou pro stanovený účel zapotřebí nebo jestliže bude uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných, zákonem stanovených důvodů.  O výmaz osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy shop@kubicekballoons.eu.

 

7.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete využít také právo na omezení zpracování osobních údajů, které o vás zpracováváme. Můžete požadovat, aby vámi označené osobní údaje nebyly předmětem dalšího zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení zpracování osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy shop@kubicekballoons.eu.

 

7.5. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat veškeré vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Údaje vám v tomto formátu rádi vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence shop@kubicekballoons.eu.

 

7.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se jedná o zpracování pro marketingové účely, osobní údaje přestaneme zpracovávat bez zbytečného odkladu. Avšak v ostatních případech takto učiníme dle opětovného posouzení našich oprávněných zájmů a vašich práv a důvodů. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu Pověřence shop@kubicekballoons.eu.

 

7.7. Právo podat stížnost

Uplatnění práv a postupů výše uvedených nijak neomezuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Tohoto práva můžete využít zejména pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Subjektem k vyřizování stížností zákazníků je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627.

 

8. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad a zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailové adrese shop@kubicekballoons.eu. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Ve výjimečných případech, zvláště s ohledem na složitost vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás však budeme informovat.

 

9. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.